P altarda sarı ilə nə uyğun gəlir: qaydalar və nümunələr