Bismark toxuculuğu: gümüş və qızıl zəncirlər və bilərziklər