Damarların çıxarılması: məqsədi, lazerin iş prinsipi, prosedur alqoritmi, üstünlükləri, mənfi cəhətləri və mümkün fəsadlar