Məxmər p altarlar: material xüsusiyyətləri, üslublar