Şabalıd - təbii gözəlliyi vurğulaya bilən saç rəngi