Saçların piqmentasiyası: növləri, prepiqmentasiya üsulları