"Elsev 3 qiymətli gil": obyektiv istehlakçıların rəyləri