Məişət və laboratoriya şəraitində kub zirkoniyanı almazdan necə ayırd etmək olar