Kişi köynəyinin ölçülərini necə ayırd etmək, təyin etmək və seçmək olar