Məbədi qırxın və üslubu kəskin şəkildə dəyişdirin. Bunu necə düzgün etmək olar?