Sənətdə yeni cərəyan etnik mənsubiyyətdir. Etnik üslubda döymə