Valentin Yudashkin: tərcümeyi-halı və moda dizaynerinin həyatından maraqlı faktlar