Kostroma, "Platinum" - zərgərlik sənətinin ən yaxşı ənənələri