Efir yağları və onların xüsusiyyətləri və istifadəsi cədvəli