Qoxlu xalat: model təsviri, addım-addım tikiş təlimatları, birləşmə, şəkil