Jelatin laminasiyası. Konsepsiyası, mahiyyəti və həyata keçirilməsi texnologiyası